gardetasuna


Memoria de actividad 2022 Balance Auditoría 2019

Agintzari kontuak kontrolatzeko eta aurkezteko tresna hauen menpe jartzen da:


  • Irabazi asmorik gabeko erakundeen parametroak betetzeari buruzko Auditoria Soziala, REASen eskutik.
  • Kalitatearen Kudeaketa Sistemaren Auditoria, ISO9001:2015 araua, Lloyd's Register Quality Assurance Limited etxearen eskutik.
  • Ekonomia eta Kontabilitateko Auditoria, BNFIX auditoreen eskutik.
  • EMAKUNDEren ikuskaritzapean ezarri den Berdintasun Planaren berrikuspena.

Agintzari hemen inskribatuta dago:

ERAKUNDEA ERREGISTRO MOTA
Bizkaiko Foru Aldundia Bizkaiko Lurralde Historikoko Kontratisten Erregistroa
Eusko Jaurlaritza Euskadiko Kontratisten Erregistroa

Horretarako, eskatzen den oinarrizko informazio guztia aurkezten dizuegu (estatutuak, sozietatearen helbidea, Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako ziurtagiriak, etab.).

Gure webgunea da kanpokoekin komunikatzeko bitarteko nagusia. Bertan, gure jarduerari buruzko dokumentazio eta informazio nagusia eskuratu daiteke.

Urtero BALANTZE SOZIAL bat argitaratzen dugu, eta, horren baitan:

  • Jardueren MEMORIA eta datu ekonomiko nagusiak.
  • Balantze sozial horretan, Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren, otsailaren 17koaren, arauetan oinarrituta landutako Gardentasun Txostena sartzen da, zeinean esparru hauetako informaziorik esanguratsuena jakinarazten dugun: Instituzionala, Ekonomiko-finantzarioa, Kudeaketa Publikokoa.

Kontsultatu beste Balantze Sozial batzuk

Memoria de actividad 2022 Memoria de actividad 2021 Balance Social 2020 Balance Social 2019 Balance Social 2016 Balance Social 2016 Balance Social 2016 Balance Social 2016 Gizarte Balantzea 2015 Gizarte Balantzea 2014
Gizarte Balantzea 2013 Gizarte Balantzea 2012 Gizarte Balantzea 2011 Gizarte Balantzea 2010